Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.ockvartet.cz, může být ze strany firmy OC Kvartet s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

 

Předávání osobních údajů

Provozovatel nespolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@ockvartet.cz nebo na poštovní adrese: OC Kvartet s. r. o., Debřská 1000, 29306 Kosmonosy.

 

Kódy třetích stran

Na našem webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

 

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. 

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Soubory a uživatelský obsah

Na stránky Provozovatele mohou uživatelé nahrávat vlastní soubory. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za tyto uživatelské soubory. Je přísně zakázáno nahrávat soubory porušující autorská práva, jakékoliv skripty vytěžující výkon serveru nebo pokoušející se o prolomení ochrany serveru, soubory jejíž obsah porušuje zákony České Republiky nebo dobré jméno firmy OC Kvartet s.r.o. Dále je zakázáno nahrávat soubory které nejsou aktivně využívány. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv podezřelé soubory bez předchozího varování smazat.

 

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

 

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

 

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

NESOUHLAS NEBO ODVOLÁNÍ SOUHLASU

CO DĚLAT, POKUD S NĚČÍM NESOUHLASÍTE

Návody, jak smazat soubory cookies: Internet ExplorerMozila FirefoxGoogle ChromeSafari 

Formulář pro vyřazení Vaší emailové adresy z emailové databáze 

Formulář pro odstranění veškerých Vašich osobních dat dle zákona (GDPR)

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zjednodušeně

- důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (objednávky), plnění právní povinnosti správce a oprávněný zájem poskytovatele. Vaše osobní údaje prostě potřebujeme pro vyřízení a zaslání objednávky, jinak bychom Vám ani nemohli nic poslat, případně Vás informovat o důležitých informacích k nakoupeným výrobkům nebo službám. Stejně jako bychom Vám nemohli poslat informace o novinkách, které jsou součástí výrobků nebo služby. Bez toho by naše služby nemohly fungovat.
pro provoz služby na internetu využíváme služby poskytovatele Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.
- na Váš e-mail můžeme zaslat informace týkající se nakoupených výrobků nebo služeb a výrobků souvisejících vždy max. 1x za měsíc a toto zasílání můžete kdykoliv odhlásit


CO UPRAVUJE TATO PŘÍLOHA

Způsob nakládání s osobními údaji Uživatelů eshopu OC Kvartet, vyplývají z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1. a) Poskytovatel – OC Kvartet s.r.o. se sídlem Debřská 1000, Kosmonosy, 29306, IČO 27202577, DIČ CZ27202577
1. b) Smlouva – Objednávka výrobků nebo služeb z eshopu uzavřená v elektronické podobě, nebo telefonicky mezi Provozovatelem a Uživatelem; 
2. c) Dotazy a poptávky – telefonické a emailové dotazy a poptávky.
3. d) Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu nebo zadala dotaz nebo poptávku.

Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového formuláře Eshopu OC Kvartet, zasláním poptávky nebo dotazu potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce, poptávce nebo dotazu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení požadavku (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro vyřízení požadavku, vedení záruky a v případě souhlasu také po zasílání novinek a účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění požadavků používá webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním registračního formuláře:
- 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely vyřízení požadavku

1.12 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím pole "Ano, přeji si přidat do e-mailového seznamu" navíc:
- 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání novinek v , obchodních sdělení, a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele, ne však častěji, než 2x měsíčně, a zároveň
- 2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.12.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
- 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat.

1.13 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek. 
3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: obchod@ockvartet.cz.
3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


V Kosmonosech dne 24.5.2018

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

OTEVŘENO! *

Máme stále OTEVŘENO pro všechny zákazníky po-pá od 7-16h a so od 8-11h

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat